1

ขอรับใบสมัครที่หน้าเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

2

ดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซด์