เดินหน้าประเทศไทย : ชุมชนพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ทางเลือกของอนาคต

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 18:35 น.

เดินหน้าประเทศไทย : ชุมชนพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ทางเลือกของอนาคต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
พิธีกร : บัวบูชา ปุณณนันท์, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : วสันต์ ดรชัย นายก อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี, อรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี, จิรวัฒน์ พรหมจีน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)